SITUR

Taktil Stimulering

Medlem i

   
   
   
   
Hem Taktil Stimulering
Taktil Stimulering  
Hur går det till Taktilterapi är en medveten och
Media och artiklar strukturerad beröring av huden,
Utbildning vårt största sinnesorgan. Taktilterapi,
Priser och bokning med beröringsmetoden Taktill Stimulering,
Om mig kan definieras som en sinnesträning och en
Litteratur omsorgspedagogisk metod i daglig omsorg och
Kontakt träning för friskvård och hälsa.
   
 
  • Skapar lugn och ro
 
  • Lindrar smärta
 
  • Stärker bindning mellan föräldrar/barn/partners
 
  • Ökar kommunikationen
 
  • Ökar kroppsuppfattningen
 
  • Ökar immunförsvaret
 
  • Förbättrar mag- och tarmfunktion
 
  • Understödjer nervsystemets organisation
 
  • Förbättrar sårläkning
   
   
   
  Finns beskrivet hos Kroppsterapeuternas Yrkesförbund