SITUR

Taktil Stimulering

Medlem i

 

 

 

 

 

 

 

 

Hem

Om mig

Taktil Stimulering

 

Hur går det till

Jag heter Liliane Bruce och ger

Media och artiklar

behandlingar i Taktil Stimulering efter

Utbildning

att ha gått utbildning till

Priser och bokning

Taktil Beröringspedagog och

Om mig

Taktilterapeut för Gunilla Birkestad,

Litteratur

Skola för Beröring.

Kontakt

 
  Jag har arbetat inom vård- och omsorg
  sedan 1991. Mitt intresse för Taktil
  Stimulering vaknade när jag arbetade med
  multihandikappade och såg hur mycket
  bättre de mådde när de fick Taktil Stimulering.
   
  Numera arbetar jag med rehabilitering efter
  ortopedoperationer och har även där märkt
  att taktilterapi har en lugnande verkan.