SITUR

Taktil Stimulering

Medlem i

   
  Hur går det till
   
  Behandlingsmottagaren ligger på en
Hem behandlingsbänk och blir omstoppad med
Taktil Stimulering badlakan och fleecefilt (eller i sin säng om
Hur går det till det är ett äldre-, gruppboende eller sjukhem).
Media och artiklar Med lugna, lätta rörelser, stryker man över
Utbildning huden enligt ett bestämt system.
Priser och bokning  
Om mig Taktilterapeuten har hela tiden kontakt
Litteratur med den som behandlas. Det ska inte finnas
Kontakt några överraskningsmoment för den som får
  behandling. Han eller hon ska hela tiden
  veta var terapeuten är någonstans, det är
  en trygghet. Strukturen i behandlingen bygger på
  trygghet och att man ska känna igen rörelserna när
  man kommer för fler behandlingar.
   
  Behandlingen börjar alltid på framsidan av kroppen
  med benen, för att jag som taktilterapeut, ska kunna
  se hur personen reagerar. Kroppsdelarna stryks uppifrån
  och ner. Hela kroppen, utom den del som masseras,
  är inbäddad i badlakan och filtar för att öka värmen,
  tryggheten och stärka kroppsuppfattningen.
   
  Om man vill åstadkomma någon form av förändring
  bör man ta fler behandlingar, i början så ofta som varje eller
  varannan dag. Syfter är att få upp produktionen av oxytocin
  till en optimal nivå och att man sedan kan bibehålla den för
  att ge effekt vid till exempel smärta. Därefter räcker det med
  en behandling i veckan för att efter ett tag glesas ut ytterligare.
  Det är en fördel om en behandlingsomgång kan omfatta
  tio gånger.