SITUR

Taktil Stimulering

Medlem i

   
   
   
   
Hem Användning av Taktil Stimulering
Taktil Stimulering  
Hur går det till Behovet av beröring ökar vid
Media och artiklar sjukdom, stress, utbrändhet, skador
Utbildning och funktionshinder. Taktil stimulering
Priser och bokning har därför anpassats för barn och vuxna
Om mig med till exempel rörelsehinder,
Litteratur begåvningshandikapp eller autism,
Kontakt förvärvade hjärnskador efter olyckor
  med mera.
   
   
   
   
   
   
Skapad av: Liliane Bruce  
Senast ändrad 2009-05-12